Beosound MomentElementer i BeoSound Moment Berøringshjul, se side 10. Ladestikkene på brugerfladen skal være ud for stikkene på basen for at starte opladningen. Lyd fra/til.*1 Trådløs knap. Når lysdioden blinker grønt, er netværksmodulet i konfigurationstilstand. Når den lyser konstant hvidt, er netværkssignalet stærkt. Hvis den blinker orange, er der ingen netværksforbindelse. Trådløs højttalerknap, se side 7. Tænd/sluk-knap. Når du tænder for BeoSound Moment, lyser lysdioden grønt. Når BeoSound Moment slukkes, blinker lysdioden kortvarigt rødt. Musiksamling For at bruge BeoSound Moment skal du indlæse din yndlingsmusik og dine foretrukne radiostationer. Du kan opbygge din samling fra onlinetjenesterne ved at føje indhold til din profil. Men hvis du tidligere har brugt tid på at opbygge en digital musiksamling, kan du komme hurtigt i gang ved at føje den til din BeoSound Moment. Du kan vælge en medieserver, som altid er tændt, f.eks. en NAS- eller iTunes-server på din computer. Se, hvordan du bruger dit iTunes-bibliotek, på www.bang-olufsen.com/mediaserver. BeoMusic App Med BeoMusic App kan du nemt og hurtigt finde og tilføje den musik, du vil høre. Du kan installere BeoMusic App på lige så mange enheder, du vil. Download appen gratis fra App Store eller Google Play. Dansk 4 5 Displayside – brugerflade (Jukeboks) Træside – brugerflade (Jukeboks) Base (SoundHeart) 1 2 1 2 6 4 1 2 3 4 5 Stikdæksel, se side 13 BeoMusic App 6 3 Trådløs router 5 Medieserver (musiksamling) iTunes (musiksamling) 1 *Hvis du vil slå lyden fra midlertidigt, skal du trykke på knappen lyd fra/til i venstre hjørne af kanten på enheden. Når lyden er slået fra, lyser indikatorlampen over lyd fra/til-knappen grønt. Tryk på knappen for at slå lyden til igen. Førstegangsopsætning Vi anbefaler, at du klargør følgende, før du sætter enheden op første gang: BeoSound Moment. En trådløs router (netværksnavn og adgangskode). En TuneIn®-konto med dine foretrukne radiostationer (www.tunein.com). En Deezer® Premium+ konto, som giver dig adgang til din yndlingsmusik (www.deezer.com). Din personlige musiksamling – en medieserver med musik, se side 5. BeoMusic App – downloades til din enhed fra App Store eller Google Play. Højttalere, se næste side. Hvis du vil have en kabelforbindelse, skal du tilslutte BeoSound Moment basen (SoundHeart) via et LAN-kabel. Slut strøm til enheden, tænd den, og sæt brugerfladen (Jukeboks) på basen, så den oplades under den første opsætning. Navigation under førstegangsopsætningen Tryk på pil til højre for at gå til næste skærmbillede. Tryk på pil til venstre for at gå til de forrige skærmbilleder. Du kan springe over trin og vende tilbage til dem senere via indstillingsmenuen. Hvis du vil foretage ændringer i indstillingsmenuen senere, skal du fjerne stikdækslet bag på basen (SoundHeart) for at få vist menuen. Tilslutning af højttalere Du kan bruge BeoSound Moment med både kablede og trådløse højttalere eller integrere den med dit Network Link tv. Klargør højttalerne ved at placere og tænde dem, inden du sætter BeoSound Moment op første gang. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af dine højttalere eller dit fjernsyn i vejledningerne til disse. Du kan slutte op til otte højttalere til systemet og blande kablede og trådløse højttalere. Under den første opsætning kan du kun konfigurere enten kablede eller trådløse højttalere. Kablede højttalere sluttes til højttalerstikkene på basen (SoundHeart). Hvis du vil tilslutte trådløse højttalere, skal du sørge for, at de er tændt og i parringstilstand (se vejledningen, der fulgte med højttalerne). Menuen til højttaleropsætning vises automatisk under første opsætning, men når du konfigurerer højttalere senere, skal du blot trykke på knappen for trådløse højttalere på basen (SoundHeart) for at søge efter dem. < > Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About Finished. Put the lid on to go entertainment mode. About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit adipiscing elit, ed diam 6 7  Første gang musikken indlæses, tager det noget tid. Det kan tage flere timer, afhængigt af størrelsen på din musiksamling. MoodWheel MoodWheel er en brugerflade, der fungerer ved en enkel berøring, og som både interagerer med din musiktjeneste og din egen musiksamling. Hver gang du rører ved MoodWheel, skifter musikken. Øverst er musikken mere lys og glad, nederst er den mere mørk og eftertænksom. Til venstre er den mere afslappende, til højre meget mere energisk. En berøring hvor som helst på MoodWheel skaber en konstant strøm af musik til dig. Du kan læse mere om MoodWheel på produktsiden om BeoSound Moment på www.bang-olufsen.com. PatternPlay PatternPlay gør det muligt at vælge din foretrukne musik i den helt rigtige atmosfære med en enkel berøring – uden at du behøver se på displayet. Når træsiden vender opad, og der ikke afspilles musik, vil et enkelt tryk i midten af træcirklen automatisk starte afspilningen af den musik, du normalt ønsker at høre på netop dette tidspunkt. PatternPlay lærer rytmen i dit hjem. Dette gør PatternPlay ved at registrere den musik, der afspilles på BeoSound Moment, sammen med ugedagen og tidspunktet. Hvis den musik, der afspilles, alligevel ikke er det, du ønsker, du kan skifte til displaysiden og vælge det, du ønsker. PatternPlay lærer ved hver interaktion. Jo mere du bruger BeoSound Moment, jo smartere bliver PatternPlay, og desto bedre fungerer det. PatternPlay fungerer kun, når træsiden af brugerfladen (Jukeboks) vender opad. Du aktiverer PatternPlay ved at trykke i midten af træcirklen. Du kan også bruge BeoRemote One ved at vælge "PatternPlay" i displayet på fjernbetjeningen og trykke på centerknappen. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet med ofte stillede spørgsmål på www.bang-olufsen.com 8 9 PatternPlay Den mellemste ring er en blanding af de to andre ringe. Ved at analysere den musik, du har i din samling, blander vi en afspilningsliste til dig, der indeholder både gamle og nye numre. På den yderste ring kan du opdage musik fra en musiktjeneste, som ikke findes i din musiksamling. I den inderste ring finder du din egen samling. Det er en kombination af din digitale musiksamling og de album og musiknumre, som du har markeret som favoritter eller føjet til afspilningslister på din musiktjeneste. Betjening af BeoSound Moment Brug hjulet på siderne af brugerfladen (Jukeboks) til at justere lydstyrken, starte og stoppe afspilningen og springe frem i nummeret. Du kan slå lyden fra (pause) ved at trykke kortvarigt i midten af cirklen. Stryg op eller ned for at navigere mellem de tre hovedskærme. Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist The First Track The Following One And The Next Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist Playlists Radio Artists Discover Playlists Radio Artists Discover 1. First Track 2. Second Track 3. Third Track before 4. Forth Track 5. Is not the last 10 11 Stryg nedefra og op i midten af cirklen. Derved føjes nummeret til dine favoritter i Deezer og den inderste ring i MoodWheel. Tryk på "Afspilningslister", "Radio", "Kunstnere" eller "Oplev" for at skifte mellem visningerne. Tryk på feltet for at åbne eller afspille. Tryk to gange på et album for afspilning i tilfældig rækkefølge. Stryg på et felt for at skifte mellem felter eller gå et niveau op. Tryk på "Kunstnere" igen, når du søger i "Kunstnere", for at åbne "Kunstnerindeks". Tryk to gange på titlen på det nummer, der afspilles, for at se varigheden. Tryk på et nummer for at afspille det. Radio – TuneIn Brug internetradiotjenesten TuneIn til at lytte til radio på BeoSound Moment. Du kan bruge BeoMusic App til at vælge dine yndlingsstationer, som skal afspilles på BeoSound Moment. Musiktjenester – Deezer BeoSound Moment har adgang til dine afspilningslister og yndlingskunstnere fra din Deezer-konto. I radiovisningen kan du vælge mellem radiokanalerne på Deezer. Du kan oprette og organisere dine afspilningslister og vælge din yndlingsmusik direkte fra Deezerappen på din mobile enhed og computer eller gøre det med BeoMusic App. Bluetooth® Hvis du vil streame fra en musiktjeneste som Spotify eller direkte fra din mobile enhed, kan du slutte den til BeoSound Moment via Bluetooth. Bluetooth-parring  Du åbner BeoSound Moment til Bluetooth-parring ved bare at fjerne stikdækslet. Herefter vælger du BeoSound Moment på listen over Bluetoothhøjttalere på din enhed. Når du har parret din enhed med BeoSound Moment, kan du sætte stikdækslet på plads igen. Adgang til indstillinger Ved at fjerne stikdækslet på BeoSound Moment får du flere muligheder. Når dækslet fjernes, vises indstillingsmenuen. Sæt dækslet på igen for at vende tilbage til normal funktion. Fejlfinding Hvis der er problemer med din BeoSound Moment, vises der et lille ikon på displayet. Musikken fortsætter med at spille, hvis det er muligt. Du kan få oplysninger om problemet ved at løfte stikdækslet. Hvis der vises et trådløst symbol eller en gul trekant, skal du trykke dér for at få flere oplysninger. Du kan også læse mere på produktsiderne på www.bang-olufsen.com og i afsnittet med ofte stillede spørgsmål under Kundesupport. Hvis du vil sikre dig, at din BeoSound Moment altid er opdateret med den seneste software, skal automatisk softwareopdatering være aktiveret. Så foregår softwareopdateringen automatisk om natten, når brugerfladen (Jukeboks) sidder i docken, og produktet ikke bruges. Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit Bluetooth paring 12 13 BeoSound Moment-komponenter Touchhjul, se sidan 20. För laddning måste gränssnittets och navets laddningspunkter placeras mot varandra. Knapp för att stänga av ljudet.*1 Knapp för trådlöst. När LED-lampan blinkar med grönt sken är nätverksmodulen i inställningsläget. När lampan lyser med fast, vitt sken är nätverkssignalen stark. Om lampan blinkar orange finns det ingen nätverksanslutning. Knapp för trådlös högtalare, se sidan 17. På/av-knapp. När du slår på BeoSound Moment börjar LED-lampan lysa grönt. När du slår av BeoSound Moment blinkar LED-lampan rött under ett ögonblick. Musiksamling För att BeoSound Moment ska fungera måste du ansluta musik och radiokanaler som du gillar. Du kan skapa en samling genom att använda onlinetjänster för att lägga till innehåll i din profil. Det snabbaste sättet att komma igång, särskilt om du har en digital musiksamling sedan tidigare, är att lägga till befintliga musiksamlingar i BeoSound Moment. Du kan välja en mediaserver som alltid är aktiv, till exempel en NAS-enhet, eller iTunes på din dator. På www.bang-olufsen.com/mediaserver finns information om hur du använder ditt iTunesbibliotek. Appen BeoMusic Appen BeoMusic är ett snabbt och enkelt sätt att hitta och lägga till musik. Du kan installera BeoMusic på ett valfritt antal enheter. Ladda ner appen kostnadsfritt från Apple App Store eller Google Play-butiken. Svenska 14 15 Displaysida – gränssnitt (Jukebox) Träsida – gränssnitt (Jukebox) Nav (SoundHeart) 1 2 1 2 6 4 1 2 3 4 5 Uttagsskydd, se sidan 23 Appen BeoMusic 3 Trådlös router 5 6 Mediaserver (musiksamling) iTunes (musiksamling) 1 *För att stänga av (pausa) ljudet trycker du på knappen nere till vänster på navets kant. Indikatorlampan ovanför ljudavstängningsknappen lyser grönt när ljudet är avstängt. Om du vill sätta på ljudet trycker du på knappen en gång till. Förstagångsinstallation Före förstagångsinstallationen rekommenderar vi att du förbereder följande: BeoSound Moment. En trådlös router (nätverksnamn och lösenord). Ett TuneIn®-konto med dina favoritradiokanaler (www.tunein.com). En Deezer® Premium+-prenumeration, dvs. en musiktjänst som ger tillgång till din favoritmusik (www.deezer.com). Din egen musiksamling – en mediaserver med musik, se sidan 15. Appen BeoMusic – ladda ner till din enhet från Apple App Store eller Google Play-butiken. Högtalare, se nästa sida. Anslut BeoSound Moment-navet (SoundHeart) via en LAN-kabel, om du vill använda en fast anslutning. Anslut navet till ett eluttag och starta navet. Låt gränssnittet (Jukebox) vara dockat i navet medan du utför förstagångsinställningen, så att enheten laddas. Navigering vid förstagångsinställning Visa nästa skärm genom att trycka på högerpilen. Visa tidigare skärmar genom att trycka på vänsterpilen. Du kan hoppa över inställningssteg och utföra dem senare, via alternativen på menyn Inställningar. Om du vill ändra inställningar senare tar du bort uttagsskyddet på baksidan av navet (SoundHeart), så visas menyn Inställningar. Ansluta högtalare Du kan använda BeoSound Moment med både fast anslutna och trådlösa högtalare, eller integrera systemet med en Network Link-TV. Förbered högtalarna genom att placera ut dem och slå på dem innan du utför förstagångsinställningen av BeoSound Moment. Mer information om hur du konfigurerar högtalarna eller en TV finns i handledningen till respektive produkt. Du kan lägga till upp till åtta högtalare i konfigurationen, och du kan använda både fast anslutna och trådlösa högtalare i samma konfiguration. Under förstagångsinställningen måste du dock använda antingen fast anslutna eller trådlösa högtalare. Fast anslutna högtalare kopplas till högtalaruttagen på navet (SoundHeart). Om du ansluter trådlösa högtalare ska du se till att de är påslagna och i parkopplingsläge (se handledningen till högtalarna). Menyn Installera högtalare visas automatiskt under förstagångsinställningen. Om du vill installera högtalarna senare behöver du bara trycka på knappen för trådlösa högtalare, som finns på navet (SoundHeart). Då görs en automatisk sökning efter högtalarna. < > Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About Finished. Put the lid on to go entertainment mode. About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit adipiscing elit, ed diam 16 17  Det kan ta lång tid att läsa in musik första gången. Beroende på musiksamlingen kan inläsningen ta flera timmar. MoodWheel MoodWheel är ett snabbt one touch-gränssnitt som du kan använda utöver musiktjänsten och din egen musiksamling. Varje gång du trycker på MoodWheel får du höra ny musik. Musiken högst upp är ljusare och gladare, medan musiken längst ned är mörkare och bygger på eftertanke. Musiken till vänster är mer avkopplande, medan den till höger är mycket mer kraftfull. Tryck var som helst på MoodWheel, så skapas ett kontinuerligt musikflöde. Mer information om MoodWheel finns på produktsidan för BeoSound Moment på www.bang-olufsen.com. PatternPlay PatternPlay är ett snabbt sätt att skapa rätt stämning med den musik du vill lyssna på, med en enda knapptryckning och utan att du behöver titta på skärmen. När träsidan är vänd uppåt och ingen musik spelas räcker det med en lätt tryckning i mitten av träcirkeln, så startas en automatisk uppspelning av musik som du sannolikt skulle välja för just det här tillfället. PatternPlay lär sig livets rytm i ditt hem. Det hela fungerar genom att PatternPlay registrerar vad din BeoSound Moment spelar, vilken veckodag det är och vilken tid på dygnet. Om den musik som börjar spelas inte känns rätt, vänder du till displaysidan och väljer det du vill lyssna på i stället. PatternPlay lär sig av allt du gör. Ju mer du använder BeoSound Moment, desto smartare blir PatternPlay och desto bättre fungerar det. PatternPlay fungerar bara när gränssnittets (Jukebox) träsida är vänd uppåt. Du aktiverar PatternPlay genom att trycka i mitten av träcirkeln. Ett annat sätt är att använda fjärrkontrollen BeoRemote One, där du tar fram ”PatternPlay” på displayen och sedan trycker på fjärrkontrollens mittknapp. Mer information finns i avsnittet med vanliga frågor och svar på www.bang-olufsen.com 18 19 PatternPlay Ringen i mitten är en blandning av de andra två ringarna. Genom att analysera musiken i din samling blandar vi en spellista med både välbekant och ny musik åt dig. Med den yttre ringen upptäcker du musik som finns i musiktjänsten men inte ingår i din samling. I den inre ringen finns din egen samling. Den är en kombination av din digitala filsamling och album och spår som du har favoritmarkerat eller lagt till i spellistor i din musiktjänst. Styra BeoSound Moment Du justerar volymen, startar eller avslutar uppspelning och stegar genom att använda hjulet på någon av gränssnittets (Jukebox) två sidor. Du kan stänga av (pausa) ljudet genom att trycka en gång i mitten av cirkeln. Svep uppåt eller nedåt för att navigera mellan de tre huvudvyerna. Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist The First Track The Following One And The Next Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist Playlists Radio Artists Discover Playlists Radio Artists Discover 1. First Track 2. Second Track 3. Third Track before 4. Forth Track 5. Is not the last 20 21 Svep nedifrån och upp i mitten av cirkeln, så läggs låten till bland dina Deezer-favoriter och den inre ringen i MoodWheel. Tryck på Spellistor, Radio, Artister eller Upptäck för att växla mellan vyerna. Tryck på en ruta för att öppna eller spela upp. ”Dubbelknacka” på ett album för att spela upp låtarna i slumpmässig ordning. Svep på en ruta för att flytta mellan rutor eller flytta en nivå upp. När du bläddrar bland Artister kan du trycka på Artister igen, för att visa Artistindex. Dubbelknacka på den låt som spelas, så visas en tidsindikator. Tryck på ett spår för att spela upp det. Radio – TuneIn Använd webbradiotjänsten TuneIn för att lyssna på radio på BeoSound Moment. Med appen BeoMusic kan du välja favoritkanaler som ska visas på BeoSound Moment. Musiktjänster – Deezer BeoSound Moment kommer åt spellistor och favoritmärkta artister från ditt Deezer-konto. I radiovyn kan du också välja Deezers radiokanaler. Du kan skapa och organisera spellistor, och välja din favoritmusik direkt från Deezer-appen på din mobilenhet eller dator, eller så kan du använda appen BeoMusic för att göra det. Bluetooth® Om du vill strömma musik från en musiktjänst, till exempel Spotify, eller direkt från din mobilenhet, ansluter du den till BeoSound Moment via Bluetooth. Bluetooth-parkoppling  Om du vill öppna BeoSound Moment för Bluetoothparkoppling tar du bort uttagsskyddet. Välj sedan BeoSound Moment i listan med Bluetooth-högtalare på enheten. När du har parkopplat din enhet till BeoSound Moment kan du sätta tillbaka uttagsskyddet. Komma åt inställningar Ta bort uttagsskyddet på BeoSound Moment om du vill komma åt fler alternativ. När skyddet är borttaget visas menyn Inställningar. För att återgå till normal användning sätter du tillbaka skyddet. Felsökning Om det uppstår problem i BeoSound Moment visas en liten symbol på displayen. Om det går, fortsätter musikuppspelningen. Tar du bort uttagsskyddet visas detaljerad information om problemet. Om en symbol för trådlöst eller en gul triangel visas kan du trycka på symbolen för att visa ytterligare information. Mer information finns också på produktsidorna och i avsnittet med vanliga frågor på www.bangolufsen.com. Du bör låta inställningen Automatisk programuppdatering vara aktiv, så att din BeoSound Moment förses med den allra senaste programvaran. Automatisk programuppdatering utförs på natten, när gränssnittet (Jukebox) är dockat och produkten inte används. Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit Bluetooth paring 22 23 BeoSound Moment Elemente Bedienungsrad, siehe Seite 30 Die Ladepunkte der Schnittstelle und des Hubs müssen sich berühren, damit das Gerät laden kann. Stummschaltung.*1 Drahtlos-Taste. Wenn die LED grün blinkt, befindet sich das Netzwerkmodul im Einstellungsmodus. Wenn sie weiß leuchtet, ist das Netzwerksignal stark. Wenn sie orange blinkt, besteht keine Netzwerkverbindung. Taste für den drahtlosen Lautsprecher, siehe Seite 27. Ein-/Ausschalttaste. Wenn Sie BeoSound Moment einschalten, leuchtet die LED grün. Wenn sich BeoSound Moment ausschaltet, leuchtet die LED kurz rot. Musikkollektion Für die optimale Verwendung des BeoSound Moment sollten Sie Ihre Musikfavoriten und beliebtesten Radiostationen eingeben. Sie können Ihre Sammlung anhand der OnlineServices aufbauen, indem Sie Inhalte zu Ihrem Profil hinzufügen. Wenn Sie bereits eine digitale Musiksammlung aufgebaut haben, können Sie diese einfach zu Ihrem BeoSound Moment hinzuzufügen. Sie können auf Ihrem Computer einen Medienserver auswählen, der „immer aktiv“ ist (z. B. NAS oder iTunes). Siehe www.bang-olufsen.com/mediaserver für weitere Informationen über die Verwendung der iTunes-Bibliothek. BeoMusic-App Mit der BeoMusic-App können Sie einfach und schnell Ihre Lieblingsmusik finden und hinzufügen. Sie können die BeoMusic-App auf so vielen Geräten verwenden, wie Sie möchten. Sie können die App kostenfrei im Apple App Store oder im Google Play Store herunterladen. Deutsch 24 25 Anzeigeseite – Schnittstelle (Jukebox) Holzseite - Schnittstelle (Jukebox) Hub (SoundHeart) 1 2 1 2 6 4 1 2 3 4 5 Buchsenabdeckung, siehe Seite 33 BeoMusic-App 6 3 Drahtloser Router 5 Medienserver (Musiksammlung) iTunes (Musiksammlung) 1 *Um den Ton stumm zu schalten (Pause), drücken Sie die Stummschalttaste in der linken Ecke auf dem Hubvorsprung. Wenn der Ton stumm geschaltet ist, leuchtet die Anzeige über der Stummschalttaste grün. Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste erneut. Ersteinstellung Wir empfehlen Ihnen vor der Ersteinstellung folgendes bereit zu halten: BeoSound Moment. Einen drahtlosen Router (Netzwerkname und Passwort). Ein TuneIn®-Konto mit Ihren Lieblingsradiosendern (www.tunein.com). Ein Deezer® Premium+ Abonnement für einen Musikservice mit Ihrer Lieblingsmusik (www.deezer.com). Ihre persönliche Musiksammlung – Ein Medienserver mit Musik, siehe Seite 25. BeoMusic-App – laden Sie diese App im Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Gerät herunter. Lautsprecher, siehe nächste Seite. Schließen Sie den BeoSound Moment Hub (SoundHeart) über das LAN-Kabel an, wenn Sie eine verkabelte Verbindung bevorzugen. Schließen Sie ihn an das Stromnetz an, schalten Sie ihn ein und lassen Sie die Jukebox auf dem Hub angedockt, während Sie die Ersteinstellungen ausführen, damit sie laden kann. Navigation in den Ersteinstellungen Wenn Sie zum nächsten Bildschirm wechseln möchten, drücken Sie auf den Pfeil rechts. Wenn Sie zum vorherigen Bildschirm wechseln möchten, drücken Sie auf den Pfeil links. Sie können einzelne Schritte überspringen und über das Einstellungen-Menü später zu ihnen zurückkehren. Sie können Einstellungen in dem Menü später ändern, indem Sie die Buchsenabdeckung hinten am Hub (SoundHeart) abnehmen. Dort wird das Menü angezeigt. Lautsprecher anschließen Sie können BeoSound Moment sowohl mit verkabelten als auch drahtlosen Lautsprechern verwenden oder in Ihre Network Link TVKonfiguration integrieren. Stellen Sie Ihre Lautsprecher an der gewünschten Stelle auf und schalten Sie sie ein, bevor Sie die Ersteinstellungen auf dem BeoSound Moment ausführen. Zusätzliche Informationen zu den Einstellungen Ihrer Lautsprecher oder Ihres TV-Geräts finden Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen. Sie können bis zu 8 Lautsprecher drahtlos, verkabelt oder in Kombination in Ihre Konfiguration integrieren. Während der Ersteinstellung können allerdings nur drahtlose oder nur verkabelte Lautsprecher konfiguriert werden. Verkabelte Lautsprecher werden an die Lautsprecherbuchsen am Hub (SoundHeart) angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die drahtlosen Lautsprecher eingeschaltet sind und sich im Verbindungsmodus befinden, wenn Sie sie anschließen (siehe die den Lautsprechern beiliegenden Bedienungsanleitungen). Während der Ersteinstellung erscheinen die Menüs automatisch. Wenn Sie die Lautsprecher später konfigurieren möchten, müssen Sie einfach die Taste für die drahtlosen Lautsprecher auf dem Hub (SoundHeart) drücken und nach ihnen suchen. < > Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About Finished. Put the lid on to go entertainment mode. About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit adipiscing elit, ed diam 26 27  Das erstmalige Laden Ihrer Musik kann einige Zeit dauern. Je nach Größe der Musiksammlung kann dies Stunden dauern. MoodWheel Das MoodWheel ist zusätzlich zu den Musikdiensten und Ihrer eigenen Sammlung eine weitere OneTouch-Schnittstelle. Jedes Mal, wenn Sie das MoodWheel berühren, wird die Musik anders sein. Am oberen Ende ist die Musik eher hell und fröhlich, im unteren Bereich dunkler und ruhiger. Auf der linken Seite ist die Musik entspannend und auf der rechten Seite energetischer. Berühren Sie das MoodWheel an einer beliebigen Stelle und wir erstellen Ihnen eine fortlaufende Wiedergabeliste. Erfahren Sie mehr über das MoodWheel auf der BeoSound Moment-Produktseite unter www.bang-olufsen.com. PatternPlay PatternPlay ist eine One-Touch Lösung um eine gewünschten Stimmung zu erschaffen - ohne dafür auf den Bildschirm schauen zu müssen. Wenn die Holzseite nach oben zeigt und keine Musik abgespielt wird, können Sie mit einer einzigen Berührung in der Mitte des Holzkreises einen automatischen Musikstream erstellen, der sich an Ihre derzeitige Stimmung anpasst. PatternPlay lernt den Rhythmus Ihrer vier Wände. Dafür speichert PatternPlay, was auf BeoSound Moment wiedergegeben wird, welcher Tag der Woche und welche Tageszeit es ist. Wenn die Musik nicht Ihren Wünschen entspricht, müssen Sie die Anzeige nur auf die Seite drehen und auswählen, was Sie wirklich hören möchten. PatternPlay lernt von jeder Interaktion. Je mehr Sie BeoSound Moment verwenden, desto intelligenter und besser wird PatternPlay. PatternPlay funktioniert nur, wenn die Holzseite der Schnittstelle (Jukebox) nach oben zeigt. Aktivieren Sie PatternPlay, indem Sie die Mitte des Holzrings berühren oder die BeoRemote One verwenden. Rufen Sie „PatternPlay“ auf der Fernbedienung auf und drücken Sie die mittlere Taste. Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs auf www.bang-olufsen.com/faq. 28 29 PatternPlay Der mittlere Ring ist eine Kombination aus den beiden anderen Ringe. Durch eine Analyse der Musik in Ihrer Sammlung, erstellen wir eine Wiedergabeliste mit Musik, die sowohl vertraut als auch neu für Sie sein wird. Mit dem äußeren Ring können Sie Musik Ihres Musikdienstes entdecken, die nicht Teil Ihrer Sammlung ist. Der innere Ring umfasst Ihre eigene Sammlung. Dies ist eine Kombination aus Ihrer digitalen Sammlung und den Alben und Titeln, die Ihre Favoriten sind und/oder die in den Wiedergabelisten ihres Musikdienstes aufgelistet sind. Bedienung BeoSound Moment Mit dem Rad auf beiden Seiten der Schnittstelle (Jukebox) können Sie die Lautstärke einstellen, sowie die Wiedergabe starten, anhalten und zum nächsten Titel wechseln. Sie können den Ton stumm schalten (Pause), indem Sie kurz in die Mitte des Ringes tippen. Nach oben oder unten ziehen, um durch die drei Hauptansichten zu navigieren. Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist The First Track The Following One And The Next Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist Playlists Radio Artists Discover Playlists Radio Artists Discover 1. First Track 2. Second Track 3. Third Track before 4. Forth Track 5. Is not the last 30 31 Ziehen Sie ihn von unten hoch in die Mitte des Bedienungsringes. Dies fügt den Titel zu Ihren Deezer-Favoriten und dem inneren Ring des MoodWheel hinzu. Tippen Sie auf „Wiedergabelisten“, „Radio“, „Künstler“ oder „Entdecken“, um zwischen den Ansichten zu wechseln Tippen Sie auf ein Cover, um es zu öffnen oder die Wiedergabe zu starten. Tippen Sie zwei Mal kurz auf ein Album, um die Zufallswiedergabe zu starten Ziehen Sie die Cover nach rechts oder links, um zwischen den Cover zu wechseln oder die Ebene zu ändern Wenn Sie die Künstler durchsuchen, tippen Sie erneut auf Künstler, um den Künstlerindex anzuzeigen Tippen Sie zwei Mal auf den laufenden Titelnamen, um die Wiedergabeleiste anzuzeigen Tippen Sie auf einen Titel, um ihn wiederzugeben Radio – TuneIn Mit dem Internetradio-Service TuneIn können Sie mit dem BeoSound Moment Radio hören. Sie können die BeoMusic-App verwenden, um Ihre Lieblingsstationen auszuwählen, die auf dem BeoSound Moment angezeigt werden sollen. Musikdienste – Deezer BeoSound Moment kann auf Wiedergabelisten und Lieblingskünstler Ihres Deezer-Kontos zugreifen. In der Radioansicht können Sie auch einen der einzelnen Deezer-Radiosender auswählen. Sie können über die Deezer-App auf Ihrem Mobilgerät oder Computer Ihre Wiedergabelisten direkt erstellen und organisieren und Ihre Musikfavoriten auswählen oder es die BeoMusicApp für Sie tun lassen. Bluetooth® Sie können Musik von einem Musikdienst wie Spotify oder direkt von Ihrem Mobilgerät streamen, indem Sie es über Bluetooth mit dem BeoSound Moment verbinden. Bluetooth-Verbindung  Für die Bluetooth-Verbindung des BeoSound Moment müssen Sie einfach die Buchsenabdeckung abnehmen. Wählen Sie BeoSound Moment aus der Liste Ihrer Bluetooth-Lautsprecher auf Ihrem Gerät aus. Wenn Sie die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem BeoSound Moment hergestellt haben, können Sie die Buchsenabdeckung wieder aufsetzen. Zugriff auf die Einstellungen Wenn Sie die Buchsenabdeckung auf dem BeoSound Moment entfernen, haben Sie unterschiedliche Optionen zur Auswahl. Wenn Sie die Abdeckung entfernt haben, wird das Einstellungen-Menü angezeigt. Setzen Sie die Abdeckung einfach wieder auf, wenn Sie das Gerät normal weiterbedienen möchten. Fehlersuche Es erscheint ein kleines Symbol in der Anzeige, wenn es zu einem Problem mit dem BeoSound Moment kommt. Wenn möglich, wird die Musikwiedergabe aber fortgesetzt. Heben Sie die Buchsenabdeckung an, um Details über das Problem zu erfahren. Wenn Sie ein „drahtlos“-Symbol oder ein gelbes Dreieck sehen, können Sie auf diese drücken, um weitere Informationen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auch auf den Produktseiten unter www.bang-olufsen.com und den FAQs unter Customer Support. Bitte schalten Sie die automatische SoftwareAktualisierung ein, damit Ihr BeoSound Moment stets über die aktuellste Softwareversion verfügt. Die automatischen Aktualisierungen erfolgen dann nachts, wenn die Schnittstelle (Jukebox) angedockt ist und nicht verwendet wird. Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit Bluetooth paring 32 33 Elementen BeoSound Moment Het aanraakwiel, zie pagina 40. De oplaadpunten van de interface en de hub moeten perfect op elkaar aansluiten om te kunnen opladen. Dempknop.*1 De knop voor draadloos. Als het ledlampje groen knippert, staat de netwerkmodule in instelmodus. Als het wit knippert, is het netwerksignaal sterk. Als het oranje knippert, is er geen netwerkverbinding. Knop voor draadloze luidspreker, zie pagina 37. De aan/uit-knop. Als u de BeoSound Moment inschakelt, wordt het ledlampje groen. Als de BeoSound Moment wordt uitgeschakeld, licht het ledlampje kort rood op. Muziekcollectie Om de BeoSound Moment te laten werken, moet u de muziek- en radiostations waar u graag naar luistert toevoegen. U kan een verzameling aanmaken vanuit de online diensten door inhoud aan uw profiel toe te voegen. Als u in het verleden een digitale muziekcollectie heeft onderhouden, is een snelle manier van werken om deze collectie aan uw BeoSound Moment toe te voegen. U kan een mediaserver kiezen die altijd beschikbaar is, zoals een NAS of iTunes op uw computer. Raadpleeg www.bang-olufsen.com/mediaserver voor informatie over hoe u uw iTunes-bibliotheek kunt gebruiken. De BeoMusic App De BeoMusic App is een snelle en makkelijke manier om muziek te zoeken en toe te voegen. U kunt de BeoMusic App downloaden op alle toestellen die u maar wil. Download de app gratis Nederlands via de Apple App Store of Google Play store. 34 35 Display-kant – interface (Jukebox) Houten kant – interface (Jukebox) Hub (SoundHeart) 1 2 1 2 6 4 1 2 3 4 5 Afdekplaat, zie pagina 43 De BeoMusic App 6 3 Draadloze router 5 Mediaserver (muziekcollectie) iTunes (muziekcollectie) 1 *Om het geluid uit te schakelen (te onderbreken), drukt u op de dempknop in de linkerhoek van de richel van de hub. Als het geluid is uitgeschakeld, brandt het indicatorlampje boven de dempknop groen. Om het geluid weer in te schakelen, drukt u opnieuw op de knop. Instellen voor eerste gebruik Vóór het instellen voor het eerste gebruik raden we u aan dat u het volgende in orde maakt: BeoSound Moment. Een draadloze router (netwerknaam en wachtwoord). Een TuneIn® account met uw favoriete radiozenders (www.tunein.com) Een Deezer® Premium+ abonnement voor muziekdienst met uw favoriete muziek (www.deezer.com). Uw persoonlijke muziekcollectie - Een mediaserver met muziek, zie pagina 35. De BeoMusic App - downloaden naar uw toestel via de Apple App Store of Google Play store. Luidsprekers, zie volgende pagina. Sluit de BeoSound Moment hub (SoundHeart) aan via een LAN-kabel, als u een bekabelde aansluiting wilt. Doe de stekker in het stopcontact, zet hem aan en laat de interface (Jukebox) gekoppeld aan de hub terwijl u hem voor het eerste gebruik instelt om ervoor te zorgen dat hij wordt opgeladen. Navigatie bij het instellen voor eerste gebruik Om naar het volgende scherm te gaan, tikt u op het pijltje naar rechts. Om naar het vorige scherm te gaan, tikt u op de pijltje naar links. U kan stappen overslaan en hier later naar terugkeren via het menu Instellingen. Om later iets aan te passen in het menu Instellingen, verwijdert u de afdekplaat aan de achterkant van de hub (SoundHeart) om de instelmenu's weer te geven. Luidsprekers aansluiten U kunt de BeoSound Moment met bekabelde en draadloze luidsprekers gebruiken of integreer hem met uw Network Link TV. Bereid uw luidsprekers voor door ze neer te zetten en in te schakelen voordat u begint met het instellen van de BeoSound Moment voor het eerste gebruik. Raadpleeg de handleidingen van de luidsprekers of televisie voor extra informatie over hoe u ze moet instellen. U kan tot 8 luidsprekers toevoegen en bekabelde en draadloze luidsprekers met elkaar combineren. Tijdens het instellen voor eerste gebruik kunt u alleen ofwel draadloze ofwel bekabelde luidsprekers instellen. Bekabelde luidsprekers worden aangesloten op de luidsprekeraansluitingen op de hub (SoundHeart). Zorg er bij aansluiting op draadloze luidsprekers voor dat ze zijn ingeschakeld en in de koppelmodus staan (raadpleeg de handleidingen die met uw luidsprekers werden meegeleverd). Tijdens het instellen voor eerste gebruik verschijnen de instelmenu's voor de luidsprekers automatisch, maar als u op een later tijdstip luidsprekers wilt instellen, hoeft u alleen maar op de knop voor draadloze luidspreker op de hub (SoundHeart) te drukken om naar luidsprekers te zoeken. < > Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About Finished. Put the lid on to go entertainment mode. About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit adipiscing elit, ed diam 36 37  Het duurt even voordat uw muziek de eerste keer wordt geladen. Afhankelijk van uw muziekcollectie kan dit enkele uren duren. MoodWheel Het MoodWheel is een interface die u met één druk bedient bovenop de muziekdienst en uw eigen muziekcollectie. Telkens als u het MoodWheel aanraakt, zal er andere muziek worden afgespeeld. Bovenaan is de muziek eerder opgewekt en blij, onderaan eerder donker en zwaarder. Aan de linkerkant is de muziek meer ontspannen en rechts energieker. Raak het MoodWheel eender waar aan en wij zorgen voor een continue stroom van muziek voor u. Ga voor meer informatie over het MoodWheel naar de productpagina van de BeoSound Moment op www.bang-olufsen.com. PatternPlay PatternPlay is een eenvoudige manier om met één druk de juiste sfeer te creëren met de muziek die u wilt, zonder naar het scherm te kijken. Als de houten kant naar boven is gericht en er geen muziek wordt afgespeeld, volstaat één druk in het midden van de houten cirkel om automatisch een muziekstream te starten waar u op dat moment waarschijnlijk zin in heeft. PatternPlay leert het ritme van uw huis kennen. Hiervoor houdt PatternPlay bij wat uw BeoSound Moment afspeelt, welke dag van de week het is en welk uur van de dag. Als de muziek die begint te spelen toch niet naar uw wens is, draai de display dan om en selecteer wat u wel wilt horen. PatternPlay leert van elke interactie. Hoe meer u de BeoSound Moment gebruikt, hoe slimmer PatternPlay wordt en hoe beter hij werkt. PatternPlay werkt alleen als de houten kant van de interface (Jukebox) naar boven is gericht. U activeert PatternPlay door in het midden van de houten cirkel te drukken of u kan de BeoRemote One gebruiken en ‘PatternPlay’ openen op de display van de afstandsbediening en dan op de middelste knop drukken. Meer informatie vindt u in de rubriek Veelgestelde vragen op www.bang-olufsen.com 38 39 PatternPlay De middelste ring is een mengeling van de twee andere ringen, Door de muziek in uw collectie te analyseren, stellen we een afspeellijst samen met voor u bekende en onbekende muziek. De buitenste ring laat u muziek van de muziekdienst ontdekken die niet in uw collectie staat. In de binnenste ring bevindt zich uw eigen collectie. Dit is een combinatie van uw digitale muziekcollectie en de albums en nummers die u binnen uw muziekdienst bij favorieten heeft gezet en/of heeft toegevoegd aan afspeellijsten. De BeoSound Moment bedienen Gebruik het wiel aan beide kanten van de interface (Jukebox) om het volume aan te passen, het afspelen te starten en stoppen en te bladeren. U kan het geluid uitschakelen (onderbreken) door kort in het midden van de aanraakcirkel te tikken. Sleep omhoog of omlaag om te navigeren tussen de drie hoofdweergaven. Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist The First Track The Following One And The Next Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist Playlists Radio Artists Discover Playlists Radio Artists Discover 1. First Track 2. Second Track 3. Third Track before 4. Forth Track 5. Is not the last 40 41 Sleep van beneden naar boven in het midden van de aanraakcirkel. Zo wordt het nummer toegevoegd aan uw favorieten in Deezer en de binnenste ring van het MoodWheel. Tik op ‘Afspeellijsten’, ‘Radio’, ‘Artiesten’ of ‘Ontdek’ om tussen de verschillende weergaven te schakelen Tik op het vierkant om te openen of af te spelen. Dubbeltik op een album om in willekeurige volgorde af te spelen Beweeg met uw hand op een vierkant om van het ene naar het andere vierkant te gaan of om een niveau omhoog te gaan Als u door ‘Artiesten’ bladert, tik dan opnieuw op ‘Artiesten’ om de ‘A-Z volgens artiest’ te openen Dubbeltik op de naam van het nummer dat wordt afgespeeld om de tijdsbalk weer te geven Tik op een nummer om het af te spelen Radio – TuneIn Gebruik de internetradiodienst TuneIn om op de BeoSound Moment naar de radio te luisteren. U kan de BeoMusic App gebruiken om uw favoriete radiozenders te selecteren en ervoor te zorgen dat ze worden weergegeven op de BeoSound Moment. Muziekdiensten – Deezer Met de BeoSound Moment heeft u toegang tot afspeellijsten en favoriete artiesten van uw Deezer-account. In de radioweergave kunt u ook kiezen uit de radiozenders van Deezer. U kan uw afspeellijsten creëren en organiseren en uw favoriete muziek direct selecteren uit de Deezer-app op uw mobiele telefoon en computer of de BeoMusic App gebruiken om dit te doen. Bluetooth® Als u muziek wilt streamen van een muziekdienst zoals Spotify of direct van uw mobiele telefoon, sluit hem dan op de BeoSound Moment aan via Bluetooth. Bluetooth-koppeling  Om de BeoSound Moment te openen voor Bluetooth-koppeling verwijdert u simpelweg de afdekplaat. Selecteer daarna de BeoSound Moment in de lijst met Bluetooth-luidsprekers op uw telefoon. Als u uw telefoon en de BeoSound Moment eenmaal aan elkaar heeft gekoppeld, kunt u de afdekplaat er weer op zetten. Toegang tot instellingen Als u de afdekplaat van de BeoSound Moment verwijdert, heeft u extra opties. Als de plaat eenmaal verwijderd is, wordt het instelmenu weergegeven. Zet de afdekplaat er weer op om naar de normale bediening terug te keren. Problemen oplossen Als er een probleem is met uw BeoSound Moment, dan verschijnt er een klein pictogram op de display. Indien mogelijk blijft de muziek gewoon doorspelen. U kan de details van het probleem bekijken door de afdekplaat op te tillen. Als er een symbool voor draadloos of gele driehoek verschijnt, druk hier dan op voor extra informatie. U vindt ook extra informatie op de productpagina's op www.bang-olufsen.com en in de rubriek Veelgestelde vragen onder Klantenservice. Om ervoor te zorgen dat uw BeoSound Moment altijd up-to-date is met de nieuwste software moet u de instelling automatische software-update ingeschakeld laten. De automatische softwareupdates zullen dan 's nachts worden uitgevoerd als de interface (Jukebox) is aangesloten en het product niet wordt gebruikt. Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit Bluetooth paring 42 43 Детали BeoSound Moment Сенсорное колесико, см. стр. 50. Для выполнения зарядки зарядные точки интерфейса и хаба следует выровнять. Кнопка выключения звука.*1 Кнопка беспроводного соединения. Когда индикатор мигает зеленым, сетевой модуль находится в режиме настройки. Когда он светится белым, сигнал сети сильный. Если он мигает оранжевым, тогда отсутствует сетевое соединение. Кнопка беспроводной колонки, см. стр. 47. Кнопка вкл./выкл. Когда вы включаете BeoSound Moment, индикатор загорается зеленым. Когда вы выключаете BeoSound Moment, индикатор кратковременно мигает красным. Музыкальная коллекция Для использования BeoSound Moment вам нужно занести в него вашу любимую музыку и радиостанции. Вы можете создать вашу коллекцию из онлайн сервисов, добавляя содержимое в ваш профиль. Однако, наиболее быстрый способ начать воспроизведение, особенно если у вас уже есть коллекция цифровой музыки, просто добавить ее в ваш BeoSound Moment. Вы можете выбрать «всегда включенный» медийный сервер, например, NAS, или iTunes на вашем компьютере. См. www.bang-olufsen.com/mediaserver для получения информации о том, как использовать вашу библиотеку iTunes. Приложение BeoMusic Приложение BeoMusic - это самый быстрый и простой способ поиска и добавления любимой музыки. Вы можете установить приложение BeoMusic на столько устройств, сколько вам нужно. Загрузите приложение из Apple App Store или Google Play бесплатно. Русский 44 45 Сторона с дисплеем – интерфейс (Jukebox) Деревянная сторона – интерфейс (Jukebox) Хаб (SoundHeart) 1 2 1 2 6 4 1 2 3 4 5 Крышка разъемов, см. стр. 53 Приложение BeoMusic 6 3 Беспроводной маршрутизатор 5 Медийный сервер (музыкальная коллекция) iTunes (музыкальная коллекция) 1 *Чтобы выключить (приглушить) звук, нажмите кнопку выключения звука в левом углу на выступе хаба. Когда звук выключен, индикатор над кнопкой выключения звука светится зеленым. Чтобы включить звук, нажмите эту кнопку еще раз. Первоначальная настройка Перед выполнением первоначальной настройки рекомендуем подготовить следующее: BeoSound Moment. Беспроводной маршрутизатор (имя сети и пароль). Учетную запись TuneIn® с вашими избранными радиостанциями (www.tunein.com). Подписку на Deezer® Premium+ для музыкального сервиса с вашей избранной музыкой (www.deezer.com). Вашу собственную музыкальную коллекцию – медийный сервер с музыкой, см. стр. 45. BeoMusic App – загрузите на ваше устройство из Apple App Store или Google Play. Колонки, см. следующую страницу. Подсоедините хаб BeoSound Moment (SoundHeart) через LAN-кабель, если вы предпочитаете кабельное соединение. Подключите его к электрической сети, включите его и оставьте интерфейс (Jukebox) установленным на хабе во время выполнения первоначальной настройки, чтобы обеспечить его зарядку. Навигация в первоначальной настройке Для перехода к следующему экрану нажмите стрелку справа. Для возврата к предыдущим экранам нажимайте стрелку слева. Вы можете пропустить шаги и возвратиться к ним позднее через меню настроек. Чтобы внести изменения в меню настроек позднее, снимите крышку разъемов на задней панели хаба (SoundHeart), после чего отобразится мeню настроек. Подключение колонок Вы можете использовать BeoSound Moment как с проводными, так и с беспроводными колонками или интегрировать его с вашим Network Link телевизором. Подготовьте ваши колонки, разместив и включив их, перед запуском первоначальной настройки на BeoSound Moment. Дополнительные сведения по настройке ваших колонок или телевизора см. в прилагаемых к ним руководствах. Вы можете добавить в вашу систему до 8 колонок, а также совмещать проводные и беспроводные колонки. Во время первоначальной настройки вы можете настроить только проводные или беспроводные колонки. Проводные колонки подключаются к разъемам колонок на хабе (SoundHeart). Чтобы подключиться к беспроводным колонкам, убедитесь, что они включены и находятся в режиме спаривания (см. руководства, прилагаемые к вашим колонкам). Меню настройки колонок отображается автоматически во время первоначальной настройки, но если вы решите настроить колонки позднее, тогда вам нужно будет нажать кнопку беспроводной колонки на хабе (SoundHeart), чтобы выполнить поиск колонок. < > Software update Add your content BeoMusic App Bluetooth Network Sound General BeoLink Reset About Finished. Put the lid on to go entertainment mode. About How to remove paired devices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit adipiscing elit, ed diam 46 47  Загрузка вашей музыки в первый раз занимает некоторое время. В зависимости о величины вашей музыкальной коллекции она может длиться несколько часов. Колесико настроения Колесико настроения – это мгновенный интерфейс, предоставляющий управление музыкальным сервисом и вашей музыкальной коллекцией, одним касанием. При каждом касании к Колесику настроения воспроизводится разная музыка. Вверху музыка более живая и радостная, внизу – более сдержанная и созерцательная. Слева музыка более расслабляющая, а справа – более энергичная. Коснитесь в любом месте Колесика настроения – и мы создадим для вас непрерывный музыкальный поток. Чтобы узнать больше о Колесике настроения, посетите страницу устройства BeoSound Moment на www.bang-olufsen.com. PatternPlay PatternPlay – это функция мгновенного заполнения окружающего пространства любимой музыкой – одним касанием и даже без взгляда на экран. Когда деревянная сторона направлена вверх и музыка не звучит, одно касание посредине деревянного круга автоматически начнет воспроизведение потоковой музыки – именно той, которая придется вам по вкусу в данный момент. PatternPlay обучается ритмам вашего дома. Именно с этой целью PatternPlay следит за тем, что проигрывает ваш BeoSound Moment, в какой день недели и в какое время дня. Если начинается воспроизведение музыки, которая вам не нравится, повернитесь в сторону дисплея и выберите то, что на самом деле вы хотите послушать. PatternPlay обучается при каждом взаимодействии. Чем больше вы используете BeoSound Moment, тем проницательней становится и лучше работает PatternPlay. PatternPlay работает только тогда, когда интерфейс (Jukebox) обращен деревянной стороной вверх. Функция PatternPlay активируется касанием по центру деревянного кольца, или же вы можете использовать пульт BeoRemote One, чтобы вызвать функцию PatternPlay на дисплей пульта, и затем нажать центральную кнопку. Для получения дополнительной информации см. раздел FAQ на сайте www.bang-olufsen.com 48 49 PatternPlay Среднее кольцо представляет собой смесь двух других колец. Анализируя музыку из вашей коллекции, мы создаем для вас список воспроизведения из новой и старой музыки. Внешнее кольцо позволяет вам открыть для себя музыку из музыкального сервиса, которая не входит в вашу коллекцию. Во внутреннем кольце находится ваша собственная коллекция. Это комбинация из файлов вашей цифровой коллекции и альбомов и треков, добавленных вами в избранные или в списки воспроизведения вашего музыкального сервиса. Управление BeoSound Moment Используйте колесико с каждой стороны интерфейса (Jukebox) для настройки громкости, для начала и остановки воспроизведения, а также для перехода между треками. Вы можете выключить (приостановить) звучание кратким касанием посередине сенсорного кольца. Проведите пальцем вверх или вниз для навигации между тремя главными типами просмотра. Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist The First Track The Following One And The Next Playlists Radio Artists Discover Loved Tracks Playlist Playlist Playlists Radio Artists Discover Playlists Radio Artists Discover 1. First Track 2. Second Track 3. Third Track before 4. Forth Track 5. Is not the last 50 51 Проведите пальцем снизу вверх посередине сенсорного кольца. Так вы добавите трек в ваше избранное Deezer и во внутреннее кольцо Колесика настроения. Проведите пальцем по плитке для перемещения между плитками или перехода на один уровень вверх При просмотре «Исполнителей» коснитесь меню «Исполнитель» еще раз, чтобы вызвать «Указатель исполнителей А-Я» Дважды коснитесь названия воспроизводимого трека, чтобы открыть полосу длительности Коснитесь трека, чтобы воспроизвести его Коснитесь плитки, чтобы открыть ее или воспроизвести. Дважды коснитесь альбома для воспроизведения его в случайном порядке Коснитесь «Списки воспроизведения», «Радио», «Исполнитель» или «Раскрыть» для переключения между экранами. Радио – TuneIn Используйте сервис интернет-радио для прослушивания радиопередач на BeoSound Moment. Вы можете использовать приложение BeoMusic для отображения ваших любимых станций на BeoSound Moment. Музыкальные сервисы – Deezer BeoSound Moment способен получать доступ к спискам воспроизведения и вашим любимым исполнителям из вашей учетной записи Deezer. На экране радио можно также выбирать радиоканалы Deezer. Вы можете создавать и управлять вашими списками воспроизведения, а также выбирать вашу любимую музыку непосредственно из вашего приложения Deezer на мобильном устройстве и компьютере или использовать для этого приложение BeoMusic. Bluetooth® Если вы хотите выполнить потоковую передачу из музыкального сервиса, такого как Spotify, или прямо из вашего мобильного устройства, подсоедините его к BeoSound Moment по Bluetooth. Спаривание по Bluetooth Чтобы открыть BeoSound Moment для спаривания по Bluetooth, просто снимите крышку разъемов. После этого выберите BeoSound Moment в списке Bluetooth-колонок на вашем устройстве. После спаривания вашего устройства и BeoSound Moment можно поместить крышку разъемов на ее место. Доступ к настройкам Снятие крышки разъемов на BeoSound Moment обеспечивает вас дополнительными опциями. При снятии крышки отображается меню настроек. Для возврата к нормальной работе поместите крышку разъемов обратно на ее место. Поиск и устранение неисправностей При возникновении с вашим BeoSound Moment какой-либо проблемы на дисплее отображается маленький значок. При возможности воспроизведение музыки не будет прерываться. Вы можете просмотреть детали относительно проблемы, сняв крышку разъемов. Если отображается значок беспроводного соединения или желтый треугольник, нажмите на него, чтобы просмотреть дополнительную информацию. Дополнительную информацию можно также найти на страницах устройства на сайте www.bang-olufsen.com и в разделе FAQ в меню Customer Support. Чтобы обеспечить ваш BeoSound Moment новыми обновлениями программного обеспечения, вам следует оставить настройку автоматического обновления программного обеспечения включенной. Автоматическое обновление программного обеспечения будет выполняться в ночное время, когда интерфейс (Jukebox) установлен на хаб и устройство не используется.